Kinderen

/Kinderen
Kinderen 2017-09-19T10:54:13+00:00

Een gelukkig kind is wat elke ouder zich wenst

Door mijn ruim 40-jarige ervaring als leerkracht op de basisschool kan ik het volgende aan begeleiding bieden:

a. Huiswerkbegeleiding

Op de basisschool is huiswerk steeds meer een belangrijk onderdeel geworden als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Veel kinderen hebben echter moeite met het plannen van hun huiswerk en ouders hebben niet altijd de gelegenheid of tijd om hen daarbij te helpen. Dan is individuele begeleiding bij het maken van het huiswerk een uitkomst.

b. Remedial teaching

Wat te doen als uw kind, door welke oorzaak ook (volle klassen, ziekte, faalangst) een leerachterstand oploopt met rekenen, begrijpend lezen, werkwoordspelling enz. of als het moeite heeft met het “leren leren”. Dit hoeven niet altijd de meer- of hoogbegaafde kinderen te zijn. Als uw kind minder laat zien dan dat er van hem/haar mag worden verwacht spreken we van onderpresteren. Onderpresteren heeft op meer fronten effect dan alleen op de resultaten van het kind. Ook het zelfbeeld en de motivatie hebben te lijden onder het onderpresteren.

Door concrete aanwijzingen / strategieën te geven krijgt het kind houvast en zelfvertrouwen waardoor ook de motivatie zal kunnen verbeteren en uiteindelijk ook de prestaties.

Uit onderzoek is gebleken dat elk kind 3 basisbehoeften kent n.l.

Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) dan is er sprake van welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. Een van de bekendste pedagogen in ons land, prof. dr. Luc Stevens, komt tot deze conclusie.

Vanuit mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs kan ik dit van harte onderschrijven.
Helaas zijn er echter in de praktijk tal van factoren die deze 3 basisbehoeften in de weg staan.
Als het kind duidelijk niet gelukkig is, echt slechte resultaten haalt of met stevige tegenzin naar school gaat is het belangrijk om hulp te bieden.

Groeiproces

Elk kind/mens kent een individueel groeiproces. Dit groeiproces laat zich niet vangen in een schoolsysteem. Het vraagt tegenwoordig veel van de leerkrachten om aandacht te geven aan elk kind om hem of haar tot zijn recht te laten komen. De een pakt de leerstof vlot op de ander heeft moeite met het tempo en sommige kinderen lopen door een gedragsprobleem een achterstand op of zijn onvoldoende gemotiveerd om te presteren.

Individuele begeleiding

Een oplossing kan zijn uw kind aan te melden voor individuele begeleiding (zie hiervoor het formulier) Allereerst vindt er een korte intake plaats zodat er een beeld ontstaat van de hulpvraag of problematiek. Vervolgens wordt er met het betreffende kind kennisgemaakt en wordt er een (handelings)plan opgesteld. Dit wordt bewust met het kind samen gedaan zodat het “eigenaar” wordt van zijn eigen plan en het zich medeverantwoordelijk voelt voor het slagen hiervan. Er vindt regelmatig overleg plaats over het leerproces en de nieuw te volgen stappen zowel met het kind zelf als met de ouder(s).

Hooggevoeligheid

Kinderen die zeer intuïtief in de wereld staan, zeer sociaal en gewetensvol zijn, bezitten een bijzondere gevoeligheid. Voor hen is onze huidige wereld te hard en te wreed en te luidruchtig. Ze zijn door deze hoge sensitiviteit kwetsbaar en voelen zich snel onbegrepen.
Het gevolg kan zijn dat zij een gevoel van eenzaamheid ontwikkelen en een negatief zelfbeeld waardoor de prestaties op school achterblijven. Samen wordt dan gekeken welke aanpak het beste bij uw kind past.

Waar vindt begeleiding plaats
In principe vindt dit thuis plaats in de vertrouwde omgeving. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan wordt er een andere locatie gevonden.

Tarieven
Uurtarief: 15 euro

Contactgegevens

Coachingsbureau Plevier
Theo Plevier

Stobbengoor 58
7614 LL Mariaparochie

Tel. 06 387 378 55
Email. tplevier.tp@gmail.com

Contact opnemen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen