Werkwijze

/Werkwijze
Werkwijze 2017-09-20T09:15:31+00:00

Hoe ga ik te werk?

Centraal in mijn werkwijze staat dat een cliënt zich allereerst veilig en vertrouwd moet voelen alvorens er gewerkt kan worden aan de hulpvraag van de cliënt. Om resultaatgericht te kunnen werken aan persoonlijke en professionele groei is vertrouwen tussen coach en cliënt belangrijk. De inhoud van de gesprekken is daarom van vertrouwelijke aard.

Na een kort intakegesprek volgt een vervolggesprek. Nadat de hulpvraag is besproken wordt de doelstelling schriftelijk vastgelegd. Tijdens het coachingstraject worden in de meeste gevallen ook korte opdrachten meegegeven die onderdeel zijn van het herstelproces.
Aan het begin van elk gesprek wordt altijd eerst teruggekeken op de afgelopen periode.

De ervaringen worden dan besproken waarna de vervolgstappen worden doorgenomen. Er vindt regelmatig een tussenevaluatie plaats t.a.v. de hulpvraag en de doelstelling met de bedoeling om deze steeds scherp en actueel te houden. De Europese richtlijnen (te vinden op internet) voor coaching worden op 4 hoofdgebieden gevolgd n.l. respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Tarieven

Intake- en kennismakingsgesprek zijn gratis.
Consult per gesprek: 45 euro

Astrologisch profiel (optioneel)

U kunt door mij een z.g. astrologisch profiel laten maken, een soort blauwdruk van je persoonlijkheid. Op basis van je horoscoop is het mogelijk om te kijken waar je vermogen (aanleg) ligt, wat je allemaal aan talenten en kwaliteiten hebt maar ook je valkuilen en eventuele blokkades. De ervaring leert dat een astrologisch profiel vaak waardevolle informatie geeft voor de coachingsgesprekken.

Klik hier voor meer informatie over het astrologisch profiel

Contactgegevens

Coachingsbureau Plevier
Theo Plevier

Stobbengoor 58
7614 LL Mariaparochie

Tel. 06 387 378 55
Email. tplevier.tp@gmail.com

Contact opnemen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen